Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén ska stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Juryn bestod av Jeff Kaller Rektor Stenebyskolan, Otto Samuelsson Enhetschef HDK Steneby, Dag Bjaaland Utbildningsledare Stenebyskolan, Jeanette Lindh Svanqvist Näringslivsutvecklare Bengtsfors kommun och Funny Livdotter Mötesplats Steneby.

Den här ansökningsomgången kom det in 12 ansökningar varav 4 bifölls. Idépeng delas ut tre gånger per år och det totala stipendiebeloppet är 300 000 kr och beloppet som delas ut per gång är ca. 100 000 kr.

Jurymötet den 25 januari 2018 beslutade stötta följande idéer:

Starkeberget
Emma Hedlund alumn
30000kr
Utveckla idé till ny bostadsmodul för varierad bebyggelse på Starkeberget, med utsikt över Dalslands Kanal, med en utstickande arkitektur
som fångar uppmärksamhet till Dalsland. Med visionen att skapa ett boende för många olika typer av människor med en enkel, underhållsfri, ekonomisk och ekologisk byggkropp som rör sig efter landskapet.

Väggen
Mathieu Pelletier
student
25000kr
Each year, Bengtsfors Kommun plants some trees according to the amount of newborn children in the kommun. However, animals like to chew on
the branches which makes it hard for these young trees to survive. For this reason the kommun is searching for a different and more visible way to
continue this ritual with. I would like to create a sculpture that reminds of roots – the origin of life and symbol of growth- and visualises the amount of annual newborns.

Hundkläder
Elin Samuelsson 
student                                                          
10000kr
Jag vill starta upp ett företag där jag syr och designar hundplagg som är funktionella och snygga, med fokus på kundernas behov och vilja. Plaggen kommer vara skräddarsydda efter hundens mått och behov.

Mobile Virtual Reality Studio
Anders Matsson
personal
40000kr
Med bidrag från Idépeng vill jag bygga en mobil VR studion och med den söka upp människor där de är och på så sätt göra mötet med VR mer lättillgängligt. I projektet vill jag också undersöka hur vanligt folk reagerar på VR, hur en upplever mötet och vad man själv skulle vilja göra för egna virtuella verkligheter.

 

Vi önskar alla lycka till med sina idéer och vi ser fram emot att följa realiseringen av idéerna.
Anders Lindgren
Verksamhetsledare för Mötesplats Steneby