Syjunta och kafferep: utåt sett fredliga tillställningar fyllda med skvaller, men är det så? Eller är det kvinnoseparatistiska sammankomster där feministiska idéer gror och sprids?

Flaggworkshop med My Brangenfeldt, konsthantverkare och fd student på HDK vid Steneby. Resultatet kommer att flaggas den 8 mars.