Kursen inklusive alla måltider kostar kurserna 5 495 kr, varav 500 kr i anmälningsavgift.

Anmälningsavgiften återbetalas inte, om en kurs ställs in på grund av för få anmälda deltagare återbetalas hela avgiften.

När du fått bekräftelse om att du blivit antagen till sommarkursen får du även anvisningar om hur du betalar anmälningsavgiften.

Anmälningsavgiften behöver alltså inte betalas innan du blivit antagen.