Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka utbildningarna samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendie som kan sökas av dig som är student, alumn eller anställd på Steneby (Stenebyskolan eller HDK vid Steneby) och har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det ingår ett samarbete mellan minst tre parter ur någon eller några av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Din idé skall bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Ditt arbete ska kommunicera en tydlig samhörighet med Steneby. På www.steneby.se och i sociala medier utformas nyheter med hjälp av Mötesplats Stenebys kommunikatör Funny Livdotter. Stenebys logotyp skall finnas med i all kommunikation.

Just nu sker utvärdering Idépeng. Medan arbetet pågår kommer ingen utlysning av Idépeng att göras. Kontakta Anders Lindgren om du har frågor angående Idépeng.