Hur kan vi bromsa ner materialflödet, öka värdet av trä och samtidigt skapa lönsamhet? 🤎 Välkommen på en workshop där vi testar Slow Sustainable Manufacturing-konceptet på en bredare grupp som representerar behovsägare och utförare från hela värdekedjan!

 

Vill du vara med och arbeta för en hållbar framtid inom träbranschen? Vi behöver ställa om från linjär till cirkulär ekonomi och produktion, och vi ser att både intresset och viljan för detta ökar. I Stenebymiljön lägger vi nu grunden för att även efter projektet Tillverka i Trä arbeta vidare med frågan. Genom samverkan och nätverk från hela värdekedjan, från frö till produkt, små som stora företag, på landsbygden och i staden, är det möjligt att gemensamt påverka utvecklingen.

Grundtanken med Slow Sustainable Manufacturing (SSM) är att ringa in om och hur vi kan bromsa ner materialflödet, öka värdet av trä och samtidigt skapa lönsamhet så att utvecklingsprocesser får ta tid. Under denna workshop kommer vi testa Slow Sustainable Manufacturing-konceptet på en bredare grupp som representerar behovsägare och utförare från värdekedjan.

Workshopen inleds med en presentation av Slow Sustainable Manufacturing med möjliga områden och fördelar. Därefter får deltagare presentera och mappa sina intresseområden för att sedan arbeta i grupp med att utveckla olika delområden.

Målet är att tillsammans skapa en tydligare bild av behov på företags-, individ- och samhällsnivå kopplade till SSM för att kunna arbeta vidare med konceptet.

När? Torsdagen den 17/6 kl 13-15
Hur? Kostnadsfritt och Online via zoom
För vem? Företag som arbetar med trä som material inom bygg-, inredning, möbler, produkter, hantverk m m.

Sista dag för anmälan är tisdagen den 15/6.

Kontaktperson
Ingrid Backman
ingrid.backman@steneby.se
0722 – 33 74 24

För att läsa mer om webbinarium Slow Sustainable Manufacturing och anmäla dig för att delta kan du klicka dig vidare här!