En utställning av Steneby kulturförening.

Denna retrospektiva minnesutställning visar krokier, akvareller och annat måleri av KG Bratt, Dals Långed. Han var målare, tecknare och lärare på Steneby och en uppskattad konstnär långt utanför Dalsland.

Så här skrev Anna-Lill Nilsson, sekreterare i Dalslands Konstnärsförbund, när KG Bratt hade avlidit 26 december 2020:

”KG Bratt har gått ur tiden och ändå är han kvar bland oss, på så många sätt. Han finns i sina målningar, i de centrerade landskapen med smala öppningar, ofta klyftor eller sprickor hämtade från Bohuslän. Sprickor delvis fyllda av stenar, fastkilade eller burna?
Han finns i sin pedagogiska gärning. KG var en älskad lärare, en kunskaps och inspirationskälla och många elever upplevde att världen vidgades i hans undervisning på Steneby, eller tidigare på ABF och Gustavus primus målarskola i Göteborg.
Hans kulturella gärning lever kvar, i alla de utställningar han hängde, i alla de kollegor han uppmuntrade, i arbete som utvecklade kulturella sammanhang. KG invaldes i Dalslands Konstnärsförbund 1980.
KG föddes 1937 och växte upp i Trollhättan och fick sin konstnärliga utbildning i Göteborg på Slöjdföreningens Skola (HDK) och Konsthögskolan Valand. Han var målare men såg på världen med tecknarens eller grafikerns öga. För KG var seendet centralt, att iaktta, undersöka och handgripligen analysera det sedda med penna och papper. Detta var alltid grunden i hans konstnärliga skapande. Han var också en passionerad fotograf. KG utvecklade pedagogiken inom teckningen och alldeles särskilt inom modelltecknandet. Även efter att KG slutat sin anställning på Steneby 2007 så fortsatte han att undervisa i modellteckning i sin
ateljé på Enesundsvägen i Dals Långed. Modellteckningen var viktig för KG. De mänskliga måtten och korsformen, vertikalen och horisontalen, som så ofta ses i hans målningar är tecken för människa. Kroppen blev i teckningen geometri och geometrin blev kropp.
KG gjorde offentliga utsmyckningar för Dalslands sjukhus och Torslandaverken i Göteborg och han finns representerad på Nationalmuseum, Borås Konstmuseum, Statens konstråd och i många landsting och kommuner.

Vi saknar vår varma och entusiastiska vän och kollega.”

Vernissagedagen 2 oktober serveras kaffe och tilltugg.

Under utställningsperioden arrangeras tre kvällar där du kan prova på att teckna modell under ledning av Martin Friberg, lärare på Steneby. Onsdag 6 oktober, tisdag 12 oktober och måndag 18 oktober klockan 18.00 i Steneby konsthall. Ta med papper och ritdon om du har, annars finns material på plats.

Fönsterspegling III, Akryl 2014. Foto: Björn Carlén