Höstterminen startar 3 september, med upprop i Samlingssalen kl 10:00. Därefter fotografering och programvisa samlingar under dagen.
Välkomna!

_____

Autumn term starts 3 September. Roll Call in Samlingssalen 10:00. Afterwards you will meet with your class and have photos taken etc.
Welcome!

Maggi Sandell