2

Stiftelsen Stenebyskolan har för avsikt att med en om- och tillbyggnad av Steneby bibliotek skapa en ny entré för hela campusområdet. Vi vill att den nya byggnaden speglar Stenebys kvalitet, materialkunnande och kreativitet.

Vi bygger ut 48 kvm och det blir en tillbyggnad i massivträ och glas med både utsikt och insyn. En liten yta som för oss kommer att betyda mycket. När du stiger in genom dörrarna ska det kännas att du är framme, det ska synas och märkas inifrån och ut. Här är ditt första möte med skolan, du kan få information, låna böcker, ta en kaffe, ha möten, läsa tidningar eller se på konst. Det ska vara som ett extra vardagsrum för studenter och befolkning, en öppen mötesplats för alla.

Vi bjuder härmed in er till att lämna anbud på denna upphandlingsförfrågan.

www.e-avrop.com/dalsland/visa/annons.aspx?id=31966

Se situationsplan och dokumentation

Lars Fredriksson
Fastighets- och servicechef
0531-710 43
076-898 47 51
lars.fredriksson@steneby.se

Sara Vogel-Rödin
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby
0531-710 48
072-857 60 11
sara.vogel-rodin@steneby.se