En fantastikutställning för barn och alla undra.

bild-1U N D R I E N är en konstutställning som framförallt riktar sig till barn i bokstavsåldern. U N D R I E N finns överallt eller ingenstans.  Kommer jag till U N D R I E N så snart jag har något att undra över? Får jag hitta på alldeles egna ord?  Är min ordstad lika viktig som min bostad? Kan jag bli ordsynlig med de ord som jag själv finner? Nyfiken är jag men hur blir jag nufiken? Finns det någon som vet vad en stundägare är?

Utställningen U N D R I E N kretsar kring språkliga lekar och ordens kraft att förvandla. Det kan vara en liten förskjutning, en felande länk, en oväntad bokstav i ett bekant ord som ger tankarna ny fart och riktning. Utställningen söker efter fantasins och språkets möjligheter att omskapa. Kan jag hitta till mina egna ord bakom vardagens nötta klyschor? Kan jag genom att ”bråkstava” ta mej bortom språkets klichéer?

Kanske är orden våra bästa fantastikredskap. I sällskap med dem kan vi röra oss fritt genom det avlånga landskap som löper genom hela U N D R I E N och heter ”Trottoarien”. Där finns otaliga fynd av högt och lågt som manar till lust att ge namn och att bestämma vad det är eller kommer ifrån. Vad är detta?  Var har det suttit? Kan jag ha det till något? Är det början till något jag vill hitta på? Har det ett namn? Har det kanske en historia?

Utställningen är möjlig att se för alla åldrar.

Magnus Lönn är född i Örebro 1948 och numera bosatt i Bergkvara. Var under många år verksam som dramatiker och scenograf på Byteatern, Kalmar läns teater. Numera arbetar han som ord/bildkonstnär och har skapat en mängd utställningar för barn och alla undra som undersöker gränslandet mellan bokstav, bild och ord. ”Buller om huller” ”Palaver på greneisiska” dessa i samarbete med Björn Ed. Därefter ”Tingens teater” som hade turnerat i 10 år 2012. År 2002 kom en AB,se bok:”Bråkstavsboken”.

undrien-a4