torstenh

Livet äger rum

De rum vi lever i påverkar oss på många plan. Ur ett helhetsperspektiv är rummen en del av våra liv och av oss själva, och gränsen där emellan är inte alltid lätt att dra.

Rummens storlek och funktion är sådant vi lägger märke till och reflekterar över, men även färg, form, och ljus fångar vår uppmärksamhet. Dessa är ändå bara en bråkdel av de rumsliga egenskaper som påverkar oss. Hur vi tar in rummen och bearbetar upplevelserna sker på en omedveten nivå och där bildar de grunden till många av våra beslut. Det kan vara både fascinerande och skrämmande att inse hur lite vi själva styr de här processerna. Vi vill gärna se oss som rationella varelser som fattar våra beslut och gör våra värderingar på rationell grund. Det känns bäst om det handlar om iakttagelser, analys, uteslutning, och beslut i en logisk process. Men egentligen är det till största delen känslor som ligger till grund för våra val. När det kommer till kritan väljer vi oftast det som känns bäst. De här processerna har inte som enda mål att förstå rummets fysiska aspekter, utan lika mycket de sociala. Vår hjärna frågar sig ständigt: Var är jag? Vem är jag? På så sätt bidrar de rumsliga erfarenheterna även till hur vi skapar våra värderingar och vår självbild. I ett gränslöst förlopp skapar vi vår värld och oss själva igen och igen. Arkitektur och design är verktyg för att förstå, medvetandegöra och hantera våra liv i rum.

Torsten Hild är ny professor i Design med inriktning möbeldesign vid Steneby