Med utställningen Stories by the Water djupdyker HDK:s möbeldesignstudenter i tid, rum och sociala strukturer med sitt utforskande arbete om livet vid Dalslands kanal. Genom nya möten med det lokala har studenter från Sverige, Taiwan, England och Norge skapat möbler som bär mening. Stories by the Water visas i monter VH01:42 på Greenhouse under Stockholm Furniture Fair 9-13 februari.

Dalslands kanal har på ett påtagligt sätt format hela Dalsland på ett samhälleligt och geografiskt plan under nära 150 år. Med utgångspunkt från kanalen har studenterna valt ut och utforskat platser i anslutning till kanalen. Resultatet är möbler och objekt som berättar historier om livet vid detta livsviktiga vatten – Stories by the Water. Totalt visas resultatet av sju olika projekt.

Sophie Hardys runda bord Breaking Surface ser vid en första anblick enkelt ut, men bordets fasettslipade kant avslöjar flera hundra lager av papper och anspelar på ett subtilt sätt på pappersbrukens centrala roll i det dalsländska samhället. En stor del av förarbetet har skett i samarbete med den nyss inflyttade konstnären Habib Alraii, som liksom många andra flytt krigets Syrien och nu bor i Dals Långed. Med Breaking Surface vill Sophie ingjuta hopp i en bygd som är hårt drabbad av nedlagda arbetsplatser. Hon vill visa på den potential, som finns i människorna runt kanalen, både de som fötts och vuxit upp där, de som flyttat dit för att arbeta vid bruken eller de som idag kommer som flyktingar undan krig.

Matz Engdahls projekt Funt sticker ut och utmanar. Matz undersökte platsen runt Billingsfors kyrka, som ligger i nära anslutning till ett stort pappersbruk. Människor har fötts, levt, arbetat och begravts på och runt denna plats. Matz valde att skapa en dopfunt, där en grop på kyrkogården utgjorde gjutform. Dopfuntens råa karaktär – där stenar och gräs har fastnat i leran och får sitta kvar – har kombinerats med en vackert och mjukt rundad skål i trä. Dopfunten är förankrad och upphängd i en ställning som i sakral enkelhet blir ytterligare en kontrast till dopfuntens jordiga språk och skulpturala värde.

Ytterligare fem möbler eller föremål visas. Utställare är sju studenter från grund- och avancerad nivå i Möbeldesign inriktning trä vid HDK: Jonatan Appelfeldt, Sindre Bjerkli, Matz Engdahl, Sophie Hardy, Pontus Svenson, Yinyu Wei och Emil Ölander.
 Utbildningarna ges på HDK vid Steneby.

Vernissage: tisdag 9 februari kl. 15.00
Monter: VH01:42

Webplats: www.storiesbythewater.com
Instagram: @storiesbythewater
Hashtags: #thisishdk #storiesbythewater #2016sff #2016sdw

Pressbilder
Högupplösta bilder finns att ladda ned på www.hdk.gu.se