Min plats på jorden

Är temat för Stenebyskolans utbildning Trähantverk Möbelsnickeri vid utställningen på Stockholm Furniture Fair, Greenhouse 2020.

Möblerna har designats och tillverkats av studenter av som går sitt andra
och sista år på Stenebyskolan och visar deras egna uppfattningar om sin plats på jorden.

I samma monter finns även alster och material från Stenebyskolans Yrkeshögskoleutbildning, Finsnickeri, Möbelrestaurering och Möbeltapetsering.

Även i år kommer Stenebyskolans utbildningar med inriktning trähantverk, och yrkeshögskoleutbildningarna delta i Stockholm Furniture Fair som går av stapeln 4–8 februari. Trähantverk Möbelsnickeri har i år valt att jobba med temat ”Min plats på jorden” studenterna har designat och skapat möbler utifrån deras egen definition av ”sin egen plats på jorden”. Deras personliga uttryck av temat skapar en spänning i montern som förstärks av föremål och utställningsmaterial som designats och tillverkats av Yrkeshögskolans studenter på Finsnickeri. Man får också en inblick i processarbetet som ligger bakom deras verk.

– Jag har haft för avsikt att skapa en liten oas, ett rum i rummet med hjälp av min möbel. En möbel som manifesterar en specifik känsla vilket ska hjälpa mig att hitta fokus och inspiration i mitt arbete. Känslan av nyfikenhet, utforskande och att tänja på gränserna speglar formerna och tekniken som jag har använt i min möbelsäger Leo Hodell Westman.

– Det startade i en känsla. En känsla av att det är något med min plats som skaver. Min plats som jag valt att lämna. Utifrån den känslan har jag utforskat begrepp om tid och identitet i relation till den urbana normen. Projektet kommer ur en slags hemlängtan, säger Josefin Antus.

– Min plats på jorden handlar inte om en fysisk plats utan om personerna som får mig att känna mig hemma oavsett plats. Min möbel är en bärare av dessa relationer där de har tagit form genom små objekt, säger Klara Fahrman

– Vi har under många år ställt ut på Stockholm Furniture Fair, det är en del av studenternas uppgifter under sina studier på Stenebyskolan, säger Åsa Nyström som ansvarar för studenter som går sitt sista år på Trähantverk Möbelsnickeri.
Förutom att designa och skapa sina möbler för mässan är de med i planeringen hela vägen och står även för monterdesignen. Det är viktigt för oss att delta, dels för att studenterna ska få den erfarenheten och dels för att vi på detta sätt kan locka fler studenter till våra utbildningar vid Stenebyskolan, avslutar Åsa

I montern finns även våra utbildningar på Yrkeshögskolan med. Finsnickar-utbildningen är delaktig i att ta fram utställningsmaterialet som tex. Stenebylogon i en pelare som man fräst i skolans CNC fräs, avskiljningsväggar och hyllor av högsta kvalitet. Från Möbelrestaureringen har man tagit med sig ett antikt restaurerat spelbord. Möbeltapetserar-utbildningen visar hur man flätar en sits live och lyfter även fram den textila delen i sitt hantverk.

Stort tack till alla våra sponsorer!