Nu är det dags att söka höstens Steneby Artist in Residence!

Time to apply for Steneby Artist in Residence!

AIR-programmet på Steneby syftar till att dels möjliggöra för en konstnär att spendera tid och arbeta i den unika miljö som är Steneby, och dels att låta studenter och personal ta del av en extern konstnärs arbetsprocess och referenser.

Sista ansökningsdag är 15 maj, 2019. Läs mer om vad som gäller och hur du söker här.

Har du frågor, kontakta niklas.engvall@steneby.se

Steneby Air möjliggörs genom stöd från Mötesplats Steneby.

ENGLISH: The AIR-programme at Steneby aims to provide possibilities for an artist to live and work in the unique context of Steneby, and to let students and staff take part in their artistic work-process and references.

Application deadline is May 15, 2019. Read more about the conditions and how to apply here.

If you have any questions, contact niklas.engvall@steneby.se

Steneby AIR is supported by Mötesplats Steneby.