Studenter från Stenebyskolans utbildning Trähantverk-Möbelsnickeri deltog på skogsdag i Dals Rostock 7 april.

Det var på inbjudan från Vida Skog som studenterna Chrisse Karlsson, Klara Isling och Emma Wikner begav sig till Dals Rostock en tidig vårdag för att delta i Skogsdagen. Från en färsk stock jobbade studenterna med att såga och hugga ut mindre möbler. Syftet var dels att lära sig mer om att arbeta och skapa lite mer storskaligt i färskt virke och dels att skapa relationer mellan den lokala skogsindustrin och Stenebyskolan. Samt att sprida information om Stenebyskolans verksamhet till den skogsintresserade befolkningen i Dalsland!