Ansökan består av motivationsbrev, gymnasiebetyg eller motsvarande, obligatorisk uppgift och portfolio.
Du söker digitalt via yh-antagning.se logga gärna in i god tid för att kunna förbereda dig.

Bedömning av ansökan
Ansökan bedöms av två lärare. Stor vikt läggs vid ditt motivationsbrev, den obligatoriska uppgiften och din portfolio. Det som bedöms är din utvecklingspotential som student, din kreativa förmåga och erfarenhet, liksom din motivation och ambition att utvecklas ytterligare.

Antagningsprov består av:

 • Motivationsbrev
  Det finns inga särskilda krav för ditt personliga brev, men här får du några tips.
  Vi vill veta varför du vill gå på Stenebyskolan. Vi vill att du berättar om dina mål och drömmar. Du kan berätta om upplevelser du har haft. Det kan vara visuella eller känslomässiga upplevelser, det kan vara texter du läst eller lyssnat till som du kopplar samman med begreppen konst, konsthantverk, slöjd eller design. Du kan berätta hur du brukar jobba eller varför du är intresserad av vissa material eller metoder. Berätta något om dig själv som vi inte kan se på betyg eller portfolio – berätta vad som intresserar dig, vad som inspirerar dig och väcker din kreativitet! Om du har erfarenhet av tidigare eftergymnasial utbildning eller jobb/praktik inom området kan du ange det.
  Vi rekommenderar att du skriver 250-500 ord. Filen skall vara i pdf eller word format.
 • Obligatorisk uppgift 2020 -BILD- enbart bild eller både bild och tredimensionellt 
  Gör en bild som säger något om varför du valt att söka just den här utbildningen. Det kan vara av något som intresserar dig, fascinerar dig, inspirerar dig eller på annat sätt fått dig att göra ditt val. Använd valfritt material/teknik. Ex. teckning, collage, foto, eller annan metod och material som du gillar att jobba med.
  Jobba och tänk fritt!

  TREDIMENSIONELLT

  Bygg tredimensionellt.
  Utgå från bilduppgiften eller reflektera över bilden du gjort. Vad får du lust att fortsätta med? Kanske du väljer att omtolka eller vidareutveckla? Kanske  du fortsätter ut ur din bild, väljer ut en del eller ser ett händelseförlopp? Använd valfritt material och valfri teknik, gärna återvunnet material. Visa med foto eller film.
  Jobba och tänk fritt! Beskriv kort, i text, hur du tänkt
 • Portfolio
  Vi vill gärna se ytterligare prov på din kreativa förmåga. Teckningar och skisser, både i färg och svart-vitt, alla tekniker är välkomna: blyerts, krita, akvarell, akryl, collage, foto osv. Om du har bilder på både färdiga och ickefärdiga projekt/saker/objekt får du gärna bifoga det i ansökan. Det behöver inte anknyta materialmässigt till dina sökta inriktningar. Vi vill se det du gör och vad du är intresserad av!
  Som portfolio har du möjlighet att bifoga upp till fyra filer. Filerna skall vara i pdf eller JPG format. En fil kan bestå av flera teckningar och bilder.

Prioritera dina val!
Har du valt att söka fler utbildningar/inriktningar är det viktigt att du prioriterar dina väl rätt i ansökningssystemet. Du väljer prioriteringsordning i samband med att du lämnar in din ansökan. Blir man antagen till en inriktning som man har rangordnat högre stryks man ifrån de inriktningarna som man har rangordnat lägre. Blir man antagen till en inriktning som man har rangordnat lägre står man kvar som sökande på de inriktningarna man har sökt med en högre rangordning.

Hör gärna av dig till antagning@steneby.se om du har frågor!

ANSÖKAN