Opponent: Inger Lise Syversen, Ass. Professor and Architect, Chalmers/Architecture och The Oslo School of Architecture and Design. 1/4 kl 13.00-16.00 i Formsal 2, Steneby. Seminaret kommer att hållas på engelska.

En utmaning då man arbetar med utvecklingsprojekt är att designinsatsen ofta är begränsad till själva designprojektet. Men för att nå en hållbar utveckling över tid, måste man som designer också överväga framtida användare och vad som sker efter projektet är över. I vissa sammanhang saknas strukturer som stödjer en hållbar utveckling, och då behöver designinsatsen bidra till att sådana stabiliseras. Genom att arbeta med prototyper som sociala aktörer, kan förändringsprocesser triggas och utvecklas, där projektdeltagarna blir engagerade som designers själva.

I mitt arbete som är baserat i Kisumu, Kenya, aktiveras en korg gjord av vattenhyacint och blir en social aktör, vilket triggar igång nya utvecklingsprocesser som hjälper till att skapa sammanhang och strukturer för fortsatt utveckling.
Projektet är kopplat till Mistra Urban Futures, med stöd från SIDA.

helena-hansson

Beyond the Basket – An Infrastructuring Approach On Design Prototypes. Opponent: Inger Lise Syversen, Ass. Professor and Architect, Chalmers/Architecture and The Oslo School of Architecture and Design. 1/4 kl 13.00-16.00 in Formsal 2, Steneby. The seminar will be held in English.

”If vehicles are treated as mediators triggering other mediators, then a lot of new and unpredictable situations will ensue (they make things do other things than what was expected)” (Latour 2005; 59).

Participatory Design is characterized as an approach to involve users in the design process, a way to meet the challenges of envisioning use before actual use (Redström, 2008; Sanders, 2012) But a challenge is that the design efforts often are limited to the actual Design Project. To reach a sustainable development over time, designers also need to consider future users and what is coming after the Design Project, so called Design-for-Design or Design Infrastructuring. (A.Telier; Björgvinsson et al 2012).

My research work explores how designed objects can act as catalysts for change through a case study based in a ”non-design” context in Kenya. The case study describes how a participatory crafts development project emerges with multiple stakeholders involved from Sweden and Kenya. In the development process, a basket made of water hyacinths played a pivot role as a ”Thing” that made people come together and act as one. In the project, no formalized platforms or institutions for design and development were established. The Design approach was therefore to secure future development even after the project is over. During the process, I have co-designed several prototype-objects with an open-end approach, which have acted as ”Small Change catalysts” (Hamdi 2004, 2014). The aim was to work through the objects, to initiate and support further development processes to start, where the project participants could become the future designers themselves.

helena hansson beyond the basket