Information om Coronavirus Covid-19 till medarbetare och studenter på HDK-Valand, HSM och Stenebyskolan

Stenebyskolan har valt att ansluta sig till samma regelverk som HDK-Valand och GU.
Alla har ett ansvar att hålla sig uppdaterad. Viktig information kommer att skickas till personal och studenter via mail. 

Denna policy är framtagen av Göteborgs Universitet och Stenebyskolan har valt att ansluta sig till samma policy och regelverk.
For English version, please scroll down

Håll dig uppdaterad om senaste läget på universitetets medarbetarportal – kolla sidan varje dag eftersom läget kan ändras snabbt. Här hittar du också universitetets rekommendationer och råd, som vi självklart följer, samt uppdaterad info om vilka som är riskområden.

Prefekter och dekan på Konstnärliga fakulteten har beslutat att medarbetare och studenter som varit i något av riskområdena ska arbeta/studera hemifrån i 14 dagar, oavsett om man har symptom eller ej. Tills vidare beviljas inte heller tjänsteresor till riskområden och vi tillåter inte heller besök av personer från riskområden.

Områden som för närvarande är riskområden: ser du på medarbetarportalen.

– Vi tar frågan på allvar för att inte i onödan utsätta våra studenter och medarbetare för risk att smittas, säger Sanne Kofod Olsen, dekan.

Riskområdena är för närvarande:
Kina, Hongkong, Macao, Iran, Japan, Sydkorea och delar av norra Italien.

Resor till riskområde, besök från riskområde

Om du nyss kommit hem från ett riskområde: kontakta din närmaste chef för att i dialog komma överens om hur distansarbetet ska utföras. Du får lön som vanligt. Studenter ber vi att kontakta sin kurs- eller programansvarig för att få hjälp att planera sina studier under karantänen.

Om du har bjudit in besökare från riskområden: kontakta dem och skjut upp eller ställ in besöket. Hänvisa gärna till universitetets rekommendationer. Det gäller även eventuella konferenser, du behöver därför ha koll på deltagarna.

Om du väljer att privat åka till ett riskområde: läs först om vilka konsekvenser det kan få för din jobbsituation på arbetsgivarverket.se.

För övrigt gäller vanliga rutiner

För alla som inte nyligen besökt ett riskområde gäller våra vanliga regler för distansarbete och vi erbjuder inte heller några särskilda lösningar för studenter som inte kommer till undervisning.

Om du är du sjuk ska du som vanligt stanna hemma och sjukanmäla dig, samt kontakta din närmaste chef med orsak. Har du influensasymptom och har rest i något av de drabbade områdena ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationen att kontakta sjukvården via 1177.

Psykiskt och socialt stöd för studenter och medarbetare finns möjlighet att få hos studenthälsan och företagshälsovården.

Stenebyskolans samordningsgrupp för Covi-19

Stenebyskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar rapporteringen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Utrikesdepartementet och andra myndigheter.

Vi är medvetna om den oro som finns hos medarbetare och studenter, och i samhället i stort och vi i ledningsgruppen tycker att det är viktigt att ta den på allvar och måna om våra medarbetare och studenter och deras hälsa. Flera andra högskolor och myndigheter har nyligen fattat liknande beslut.

Stenebyskolans samordningsgrupp för Covid-19 följer utvecklingen och ger stöd till personal och studenter och samordnar skolans arbete med information och andra insatser kring coronaviruset. Här ingår:

– Dag Bjaaland (TF rektor, utbildningsledare)
– Jan Ljungberg (Administrations- och ekonomichef)
– Johanna Djurberg (TF verksamhetsledare)
– Annica Torgare och Adam Staf (kommunikation)

Information till medarbetare och studenter har gått ut via mail

Information finns publicerad på institutionernas sidor på studentportalen och som nyhet på medarbetarportalen Konst internt.

Vid fler frågor hänvisas du att kontakta ledningen: 

Dag Bjaaland, tel: 070-667 85 03, mejl dag.bjaaland@steneby.se,
Jan Ljungberg, 070-387 98 79, mejl jan.ljungberg@steneby.se eller
Johanna Djurberg, 073-203 10 50, mejl johanna.djurberg@steneby.se
eller kommunikatörerna:
Annica Torgare, 076-787 93 03, mejl annica.torgare@steneby.se,
Adam Staf, 076-898 42 83, mejl adam.staf@steneby.se

 

Mer info och frågor

Håll dig uppdaterad via universitetets informationssida om coronaviruset på medarbetarportalen

Psykiskt och socialt stöd till studenter och medarbetare finns att få hos Studenthälsan och Företagshälsan, se kontaktuppgifter på medarbetarportalen.

 

Alla har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad, skolan tar ansvar för vad som händer på skolan om smittan finns.

Information kommer att skickas ut via mejl, så det är viktigt att du håller dig uppdaterad och kontrollerar din mail.