Litet samtida corpus objekt.

Utbildningen Metallhantverk Smide Smyckeskonst Redovisning av uppgiften ”ETT LITET RUM” max 36 kubikcentimeter. Uppgiften har sammanlagt bestått av 100 arbetstimmar och en delredovisning av skissprocessen gjordes vid ett tidigare tillfälle.

Arbetet redovisas av studenten i 5 minuter, där efter samtalar gruppen om arbetet i 10 minuter då redovisande student har i uppdrag att lyssna på samtalet utan att själv säga något.