Döden, sorgen och hur vi kan skapa något slags minnesmärke för att hedra våra anhöriga, var centralt för kursen som de studerande på HDK Järn & Stål / offentlig gestaltning gjorde under vårterminen 2015. Minnet av våra anhöriga är viktigt för oss alla och gravvårdar kan fungera som ett stöd i sorgen och saknaden efter våra avlidna.

Vi fick ett erbjudande från kyrkogårdschefen på Håjums begravningsplats i höstas att göra ett projekt med minnesvårdar. De hade anlagt platsen Minnesstigen för tillfälliga utställningar av objekt/minnesmärke där tanken var att visa på förnyelse och kreativa konstnärliga lösningar på hur en gravvård kan se ut och vara gjord i för material. Inte minst med tanke på den rika förekomsten av sten som nästan är helt förhärskande material på alla våra begravningsplatser! Man kan se vårt inslag på Håjums begravningsplats som en fortsättning på den av Svenska kyrkans anordnade designtävling ”måste en gravsten vara gjord av sten”, för att förnya en av de viktigaste symbolerna på våra kyrkogårdar.

Box1IMG_0350IMG_0343IMG_0307En del av allt6IMG_0244