På Stenebyskolan följer vi de nationella restriktioner och förbud som gäller angående pågående Coronapandemi.

Personligt ansvar:

• Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

• Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra

• Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder:

• Stanna hemma vid symtom på covid-19

• Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion

• Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Övrigt:

• Begränsa nära kontakter, umgås bara i en mindre krets

• Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

• Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

•  Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

• Bedriv idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

• Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

• Försök anpassa traditioner för att minimera risken för spridning av covid-19

• Planera din resa så att du kan välja platsbokning.

• Vid resor, använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett och undvik
avgångar med trängsel.

• Undvik trängsel i samband med jul- och mellandagshandel.

Läs råden i sin helhet på Folkhälsomyndighetens hemsida