INDUSTRIELL PRODUKTION I TRÄ

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Genom att använda och utveckla kompetens inom automation, robotisering och design skapas innovativ och effektiv trätillverkning för framtiden.

Under projekttiden kommer ett kompetenscentrum samt test- och demomiljöer för design, tillverkning och industriell utveckling att byggas upp och etableras. Inom Tillverka i trä ryms även utvecklingsinsatser inom cirkulär, skoglig bioekonomi.

Projektets övergripande mål är att etablera ett erkänt kompetenscentrum för stärkt konkurrensförmåga kopplad till test- och demomiljö inom automation och digitalisering. Här ska företag inom trätillverkning och akademin ha möjlighet att driva utvecklingsarbeten som leder till hållbar produktion och affärsutveckling och attraherar extern forsknings- och utvecklingsfinansiering.

Innovatum är projektägare.