Artifex jobbar med att stärka hantverksbranschen, skapa kreativa tillväxtmiljöer och utveckla kultursystem på lokal och global nivå. Artifex drivs som ett treårigt projekt med stöd från Västra Götalandsregionen.