Sex konstnärer som gått eller går på HDK/Stenebyskolan har verk med på Vårsalongen 2015 på Liljevalchs: Lisa Andersson Andersson, Eva Fluur Jonson, Maja Michaelsdotter Eriksson, Ossian Gustavsson, Julia Gamborg Nielsen och Per Ingvad.

Liljevalchs traditionella utställning är i år öppen 30 januari till 29 mars. Konsthallen på Djurgården i Stockholm kan konstatera att antalet sökande till Vårsalongen ökar från år till år. I år kom 2 335 ansökningar in, vilket är 44 fler än förra året. Av de 119 utvalda verken finns fem med HDK-anknytning.

Bland studenterna finns Lisa Andersson Andersson och Eva Fluur Jonson, som båda går andra året på Keramikkonst avancerad nivå, samt Maja Michaelsdotter Eriksson, som går tredje året på Textilkonst grundnivå.

Ossian Gustavsson, som arbetar som tekniker på HDK, har en masterexamen i Järn & stål/offentlig gestaltning från HDK Steneby. Per Ingvad har också studerat på Steneby, förberedande Trähantverk-Möbelsnickeri och HDK Möbeldesign inriktning Trä där han tog kandidatexamen 2013.

Mer info om de fem verken på Vårsalongen:
Ossian Gustavsson
Per Ingvad
Lisa Andersson Andersson
Eva Fluur Jonson
Maja Michaelsdotter Eriksson
Julia Gamborg Nielsen

liljewalchsper ingvald

Per Ingvald Merge – en samling glasbehållare som munblåsts inuti formar av återvunna kopparrör. Tillverkning av Merge har skett i samarbete med glasblåsare Eino Mäkelä.

Ossian Gustavsson - utan titel. Ett schematiskt gestaltande av rörelse i geometriska och arkitektoniska konstruktioner. En undersökning av statisk form i rörelse där upprepandet som metod bidrar till att ge gestaltningen ett föränderligt visuellt uttryck och en rumslig påverkan.

Ossian Gustavsson – utan titel. Ett schematiskt gestaltande av rörelse i geometriska och arkitektoniska konstruktioner. En undersökning av statisk form i rörelse där upprepandet som metod bidrar till att ge gestaltningen ett föränderligt visuellt uttryck och en rumslig påverkan.