Nu behöver vi våga ta hjälp av varandra; Initiativ runt om i Dals Långed har nu blivit till en Facebook-grupp; Dals Långed Hjälper. Om du vill hjälpa eller behöver hjälp med matinköp och liknande kan du finna stöd genom gruppen.

Såhär skriver Dals Långed Hjälper;

Välkomna! Här hjälper vi varandra att lösa problem som har uppstått på grund av Corona. Vi är säkert många som vill hjälpas åt genom det här! Erbjud din hjälp här, ange vem du är, var du kan hjälpa och vilka tider. Du som behöver hjälp eller har en anhörig på långt avstånd som behöver hjälp kan efterlysa det här.

English: Welcome! In this group we help each other solve problems that have arisen because of Corona. We are certainly many who want to help put in this time! Offer your help here, state who you are and where you can help and at what times. You who need help or know someone in the area that needs help can ask for it here. 

Länk: https://www.facebook.com/groups/856161311477715/