Måndag och tisdag kl 13-16, vecka 14 och 15, finns läsbussen Läster på plats utanför biblioteket.
Första timman (kl 13-14) är reserverad för personer ur riskgrupper.

Här kan du låna och reservera böcker och annat, läsa tidningar och göra enklare utskrifter.

 

Week 14 and 15, on Mondays and Tuesdays at 1 pm – 4 pm, the ”Reading bus” is located outside the library.
The first hour (1 pm – 2 pm) is reserved for people from risk groups.

Here you can borrow and reserve books and other things, read magazines and make printouts.