”Med utgångspunkten, att utforma en beskrivning av mig själv i collageform, som med hjälp av anonym analys och tolkning av resterande elever i klassen, gav inspirationen till att skapa en kollektion. En kollektion som är ett uttryck utav mig själv och som i mitt fall utmanade mig, både praktiskt och i mitt kreativa uttryck.” -Sissel, student på Kläder

STE_2373