En av de första uppgifterna studenterna på Metallhantverk-Smide-Smyckekonst tar sig an heter 45×45 eller ”45:an” som uppgiften även kallas. Uppgiften går ut på att man tilldelas en kvadrat på 45 gånger 45 millimeter i vit kartong. Utifrån denna kvadrat ska man sedan skapa 45 skisser på en brosch.

Man får klippa, klistra, bocka, böja, lappa och limma men inte avverka något material. Skissperioden följs av en visuellt häftig redovisning där de tolv studenterna tillsammans sätter upp 540 varianter bredvid varandra på en vägg.  Varje student väljer sedan ut en av skisserna för att sedan tillverka den i metall, först i mässing och sedan i silver.

Uppgiftens syfte är att sätta igång en skissprocess som handlar mer om att göra än att tänka. När skissprocessen är över kommer en annan viktig aspekt in då studenterna måste lösa de hantverkstekniska problem som uppstår när man ska översätta den en gång kvadratiska broschen till metall.