Välkommen säger vi till Johanna Djurberg som från och med 1 september är Stenebyskolans nya Rektor/Verksamhetschef.

Vi på Stenebyskolan är väldigt nöjda över att kunna gratulera Johanna till den nya tjänsten. Johanna har sedan ett år tillbaka jobbat på Stenebyskolan som Biträdande Verksamhetsledare.

Hur ser du på uppdraget i din nya tjänst: Jag ser väldigt mycket fram emot ett mer långsiktigt samarbete med Stiftelsen Stenebyskolans alla delar: Personal, styrelse och studerande. Det är nu möjligt att tänka lite längre fram i tiden och att tillsammans med alla som är en del av Stenebyskolan börja bli mer konkreta i det framtidsarbete som påbörjades strax innan jag tillträdde som biträdande verksamhetsledare för ett år sedan och som handlar om att Stiftelsen Stenebyskolan ska vara den ledande utbildnings- och lärandemiljön inom materialbaserad konst och design i Norden.

Hur går dina tankar kring uppdraget i din nya tjänst: Jag vill att Stenebyskolan och platsen Steneby ska fortsätta att utvecklas och bli en än tydligare utbildningsaktör med utblick mot världen och att omvärlden i än högre grad ser den unika och starka verksamhet vi är idag. Jag hoppas kunna bidra till att våra utbildningar stärks och håller en fortsatt hög nivå så att våra studerande får de verktyg och kunskaper som ger dem de allra bästa förutsättningarna att ta sig vidare – mot vidare studier, i yrkeslivet och som egenföretagare.  Med det följer att presumtiva studenter söker sig till oss och att omvärlden känner ett stort förtroende för det vi gör på skolan. Jag vill att alla som är en del av Stiftelsen Stenebyskolan – oavsett om det är studenter eller personal, ska ha möjlighet att utvecklas inom sitt eget område, fortsätta att vara nyfikna på det som händer och känna sig delaktiga i det som sker i skolan.

 Johanna har tidigare varit verksam som rektor vid Konst- och designskolan Nyckelviksskolan i Stockholm, styrelseordförande i branschorganisationen FRIKS samt som chef inom statlig myndighet – Arbetsförmedlingen Kultur Media. Hon har startat upp och drivit mötesplatser och lärandemiljöer för barn och unga i både privat och offentlig regi och har en bakgrund som konstnär och designer.

Än en gång, välkommen Johanna.