jimmy_sundbom_miljöochfolkhälsopris

Vi är så stolta över vår kökschef Jimmy Sundbom, han gör inte bara vår restaurang till ett fantastiskt ställe, han gör också världen bättre för många andra. Jimmy har utvecklat två appar vars syfte är att göra livet lättare för familjer där någon har funktionsnedsättningar. Nu i veckan fick Jimmy motta Dals-Eds kommuns miljö- och folkhälsopris med motiveringen ”För utvecklandet av apparna som är lovande hjälpmedel för personer med NPL, deras anhöriga, skolpersonal med flera.  Grattis Jimmy det är dig välförtjänt!

Apparna heter:
BudEye Calender och BudEye Planner

BudEye