Vi på Stenebyskolan är mycket stolta över såväl nuvarande som tidigare studenter.

Vi har här gjort en kort intervju med Lisa Darland, tidigare student hos oss.

– Hur kom du i kontakt med Stenebyskolan?

– Jag blev tipsad om Stenebyskolan när jag gick på Beckmans Kvällsskola. 

– Vilken inriktning studerade du på Stenebyskolan?

– Jag gick FTT, form, textil, teknik. Det var en inriktning som var en fortsättning efter att redan ha gjort ett år på förberedande utbildning. Inriktningen var projektbaserad där vi fick utforma, planera och genomföra lite längre projekt.  

– Hur ser ditt liv ut nu?

– Jag har precis avslutat min masterutbildning på KADK i Köpenhamn. Jag gick Textil Design på kandidaten och sedan Möbel och Objekt på mastern där jag specialiserat mig inom textila objekt till rum. Efter att jag gjort mitt masterarbete och avslutat fem år studier ska jag nu ut i arbetslivet. 

– Hur ser du på framtiden inom din bransch?

– I och med klimatkrisen vi står inför har branschen stora utmaningar att tackla. Problematikerna har länge sett som något oövervinnligt men man kan känna en vändning där man istället har en positiv inställning och ser det som en utmaning. Det är inspirerande att se hur flera försöker hitta alternativa lösningar för att tackla utmaningarna, vilket gör det ännu mer inspirerande att nu kliva ut på arbetsmarknaden.  

På bilden ser ni Lisas master-projekt

– Vad har tiden på Steneby betytt för dig både professionellt och privat?

– Steneby har betytt mycket för mig både professionellt och privat. På skolan fick jag tillfälle att träffa, umgås och inspireras av likasinnade. Vilket utvecklade mig som designer. Jag lärde mig att styra projekt och lärde mig olika tekniker i alla typer av material, så som teckning, modellering och vävning, och många av de tekniker och kunskaper använder jag mig av än idag. Jag träffade också många härliga människor varav två fortfarande är bland mina bästa vänner. 

– Vad var det absolut bästa med att studera på Stenebyskolan?

– Det allra bästa med mitt år på Steneby var att få utrymme till att fokusera och befinna sig i en kreativ bubbla med likasinnade medstuderande och fantastiska lärare. 

 

Vi på Steneby önskar Lisa ett stort lycka till i framtiden!