Vi är glada att kunna välkomna Jessica Johannesson och Olle Norås som höstens residerande konstnärer.

Stockarna. Foto: Olle Norås

Olle Norås tog sin kandidatexamen från Järn och Stål – offentlig gestaltning 2011 / HDK vid Steneby, Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i både inre och yttre landskap vill han under residenset arbeta skulpturalt och rumsligt. En forskningsresa till skogsreservatet Pechoro-Ilych kommer föregå residensperioden, och tankar kring människans förhållande till markerna kommer prägla samtal och processer under projektets gång.

www.ollenoras.com

Foto: Olle Norås

 

Hon skriker inte så mycket längre, men ibland längtar hon så innerligt. Ståltråd, sidentyg, lintråd. 2012. Foto: Jessica Johannesson

Jessica Johannesson arbetar i sitt projekt Fyller tomrummet med stygn med något hon kallar stygntekniken – en metod hon utvecklat under en längre tid. Med den bygger hon former som korresponderar med den mänskliga kroppen, som talar om styrka och svaghet, och som cirklar kring tvång, kontroll och en viss besatthet. Det är en teknik- och materialundersökning som kräver en omfattande tidsrymd.

www.jessicajohannesson.se

Upphöra. Pappersband och mohairgarn. 2014. Foto: Jessica Johannesson

AIR-programmet på Steneby är ett samarrangemang mellan Mötesplats Steneby och HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. Inför nästa period behöver vi ha din ansökan innan 30 september. Läs mer här.