BEYOND TIME

(monter C04:48)
Att åldras är något som händer oss alla: från det ögonblick vi föds sker livet som en ström av övergångar, från ett varande till ett annat. Dessa ständiga förändringar kan vara svåra att urskilja från dag till dag, men är tydliga i det långa loppet av hela våra liv.

Varför ska vi studera åldrande? Eftersom befolkningen blir äldre kan det vara en anledning till att förbereda oss för de utmaningar dessa förändringar medför; en annan orsak kan vara att den äldre befolkningen är lika relevant och värdefull att studera som vilken annan åldersgrupp. Studenter från HDK-Valand Steneby och Kobe Design University i Japan har undersökt åldrandet från dessa infallsvinklar och andra innebörder av ständig förändring som tiden medför i våra liv.

Inom detta projekt har studenterna bland annat besökt ett ålderdomshem där de fick möta Ulla, 102 år, som berättade om sin erfarenhet att åldras och hur det kan vara att identifieras som gammal. Projektet utfördes inom kursen ”Design Meets Industry” i ett samarbete med Kinnarps / Nordic Care. Deras koncept ”Next Care” är en strategi för att inreda vårdmiljöer, och Nordic Cares handbok för skapande av läkande rum vilken var en del av ett omfattande utforskade som studenterna utfört inom ämnet åldrande.

Medverkande studenter:
Kerstin Malmqvist – Around the table
Josephine Aspenrot – Flora
Lauranne Chapelle-Berry – Tell me a story
Samuel Norlind – Each of us
Hannes Blixt – Transcendence
David Blumberg – Daily routine as an elderly
Tsukiko Fukui – Pochi
Satsuki Fujii – Memento
Riho Shimizu – Irotsumi
Yui Wakita – R x R
Yukiko Ohshima – Toton
Hikaru Sakamotot – On stage