Vår nuvarande professor Mats Aldén ska lämna över uppdraget till nästa person – är det du? Eller vet du vem som skulle passa perfekt? Sök eller tipsa!
Annonsen finner du här.
In English here.

…Möbeldesign inriktning trä är ett program inriktat på design, produktutveckling och tillverkning av möbler för samtida och framtida behov och har som målsättning att främja användandet av lokala produkter, tjänster och material. Utbildningen utvecklar den konstnärliga processen med koppling till individuella och sociala behov samt breddar förståelsen för rumsliga och omvärldsrelaterade aspekter…

 

1424472_gu_negativlogo