GRAN är en utställning med verk från workshops under utställningen ”FRÅN ROT TILL BARR” med elever från Ekhagsskolan och Franserudsskolan samt från höstlovsaktiviteter.

Temat för Ekhagsskolans och Franserudsskolans femteklassare var Hur ser en gran ut? och workshopparna genomfördes i kombination med besök på utställningen ”Från rot till barr” och rundvandring på Steneby.

Under höstlovet arrangerades fyra olika workshops:

Slöjda i gran / Sloydtrukk – barnen fick använda slöjdhästar och knivar för att tillverka en sittbänk av en granstock och tunnare granstammar.

Vem bor i en gran 1 – barnen fick själva bestämma vilken sorts varelser de ville skapa med olika verktyg och spännande material: fjädrar, ståltråd, tyg, skumplast och annat.

Vem bor i en gran 2 – barnen skrev dikter och tecknade djur med kol, på temat ”Vem bor i en gran?

Granskogspapper – barnen gjorde papper av svamp och pappersmassa.