Utforskande konstnärligt arbete med utgångspunkt i frågeställningar om kropp, rörelse och process pågår på Röda Skolan.

VAD INNEHÅLLER RÖRELSE?

VILKEN PLATS HAR KROPPEN SOM MOTPART I ETT SKAPANDE?

ATT ÅSKÅDLIGGÖRA EN FÖRSTÅELSE I FYSISK FORM GENOM SKAPANDET AV VERKTYG OCH FORMGIVNINGEN AV ETT HÄNDELSEFÖRLOPP, VAD KRÄVS?

DYNAMIKEN AV EN RÖRELSE INNEHÅLLER EN STOR MÄNGD INFORMATION.
HUR BRYTER MAN NER NÅGOT SÅ PASS ATT DET BLIR HANTERBART OCH FORMBART, TILLRÄCKLIGT FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA?

KAN FÖRSTÅELSE OCH KUNSKAP ÖVERLEVA ALLA STEG I EN PROCESS T.EX. ÖVERSÄTTNINGEN MELLAN 2D – 3D – 2D – 3D?