Erik och Evelina berättar kort om sina konstnärliga praktiker och presenterar det gemensamma projektet Divers hands / Dyvers hands.

Projektet utgår från Dalslands Kanal som fyller 150 år.

Divers hands / Dyvers hands är en hantverksprocess i samtal med vattnet där Erik och Evelina vill låta vattnet vara en aktiv medspelare. Det är ett projekt byggt på experiment där utgången av experimenten leder till nästa steg i processen. Materialen kommer att variera men utgår från lera, metall och textil i samspel med vatten. I projektet kommer Erik och Evelina att samarbeta med klasser från Ekhagsskolan och givetvis passar temat vatten utmärkt då Dalslands kanal som flyter förbi Steneby fyller 150 år 2018.

Evelina och Erik är tidigare studenter från olika utbildningar på Steneby (Erik gick Stenebyskolans förberedande Objekt Smyckekonst och Evelina gick HDK vid Stenebys Textil-Kropp-Rum) och har därefter tagit masterexamen på Konstfack i Stockholm. Dom är nu verksamma och bosatta i Stockholm.

Divers hands / Dyvers hands genomförs under april – maj och redovisas i utställningsform i Nya Magasinet.