Just nu söker vi två nya medarbetare till Stiftelsen Stenebyskolan: en entrévärd samt en ekonomi- och administrationschef. Är det du?

 

ENTRÉVÄRD
Tycker du om att möta människor, bidra till en välkomnande atmosfär och har intresse för vår verksamhet. Är du datakunnig, allmänbildad, bra på att hantera information och har förståelse för den akademiska världen. Då kan det här jobbet intressera dig. Läs mer

 

EKONOMI OCH ADMINISTRATIONSCHEF
Som ekonomi- och administrationschef kommer du att leda och samordna Stiftelsen Stenebyskolans administrativa funktioner (ekonomi, personalfrågor, IT och kontor). Du är direkt underställd rektor, ingår i Stiftelsen Stenebyskolans ledning, rektorsråd och föredragande i styrelsen när det gäller ekonomifrågor. Den vi söker måste vara strategisk, operativ och kunna utveckla verksamheten mot uppställda mål. Du ansvarar främst för Stiftelsen Stenebyskolans ekonomifunktion, vars uppgifter bland annat omfattar upprättande av, budget, uppföljning, redovisning, prognoser, avtal och bokslut. Du har också ansvar för personalfrågor, rekrytering, personalutveckling och samverkansfrågor, inklusive arbetsrätt, förhandlingar och kontakter med företagshälsovård. I tjänsten ingår personalansvar för den administrativa personalen. Läs mer