Stiftelsen Stenebyskolans styrelse har beslutat att årets stipendiater är;

Sarah Bredby, Metallhantverk Smide Smyckekonst
som kommer att använda stipendiet för att utveckla sitt arbete inom smyckestillverkning. Stipendiesumman är 13 300 kr.

Dominika Kemilä, Textil-Kläder-Formgivning
som vill fördjupa sin kunskap om traditionella och mer kontrollerade reservagetekniker genom att deltaga i en kurs i reservageteknik på Capellagården, Öland. Stipendiesumman är 6 700 kr.

Stipendierna delas ut i samband med avslutningen fredag 5 juni kl 9.30 bakom biblioteket.

Vi på Steneby gratulerar stipendiaterna!

Bakgrund:
Eidem-stiftelsen har funnits i 35 år och har under den tiden bidragit till ungdomars utbildning i gamla traditionella hantverk. Efter permutation och ändring av stadgarna har styrelsen beslutat att dela upp kapitalet och överlämna det till de skolor som stiftarna varit mycket intresserade av. Stenebyskolan erhöll därför 100 000 kr i år att delas ut till ungdomar enligt gåvobrevet; ”ungdomars utbildning i gamla traditionella hantverk”.

Vem kan söka?
Enskild student likväl som grupp av studenter från både Stiftelsen Stenebyskolan och HDK vid Steneby kan söka. Stiftarnas önskemål är att ” Mottagarna av premierna ska i första hand vara skrivna i Stockholms och Jämtlands län” vilket ska visas med personbevis.

Hur sker urvalet?
Urval görs av jurygrupp, som ger förslag till Stiftelsen Stenebyskolans styrelse för beslut. Juryn består av rektor vid Stenebyskolan, utbildningsansvarig Stenebyskolan, enhetschef HDK vid Steneby och koordinator för studentfrågor samt vid behov adjungerad lärare för sökta materialområden. Beslutet kan ej överklagas.