Karl-Johan Ekeroth är gästlärare på Form Design nästa vecka tillsammans med Weronika Hagerling. kalle håller ett Let’s Talk: Design från ett lekfullt perspektiv, torsdag 12/2 kl 16:30 i Samlingssalen.

Karl-Johan Ekeroth examinerades från HDKs masterprogram Child Culture Design våren 2011. Sedan dess har han tillsammans med kollegan Christian Strömqvist drivit PinPin, en designstudio inriktad på upplevelser i form av lekfulla miljöer, produkter och interiörer. Sedan ungefär ett år tillbaka jobbar Karl-Johan även som lärare på HDK vid Göteborgs Universitet, där han undervisar i ämnet design.

Karl-Johan Ekeroth

Karl-Johan Ekeroth