Delyth Done är utbildningsansvarig, kursledare för konstsmide (BA) och samtida konsthantverk (MA) på Hereford College of Arts, Storbritannien.

I denna föreläsning berättar hon om utblidningsfilosofin på skolan och hur man kan utveckla idéer.

Delyth Done is the HE Curriculum Leader, Course Leader BA (Hons) Artist Blacksmithing & MA Contemporary Crafts at the Hereford College of Arts, UK.

In this lecture she will talk about the teaching philosophy at the art college in Hereford and how to develop ideas.