Vad är ett symbolträd?
Alla kommuner i Dalsland genomförde år 2011-2014, tillsammans med 11 andra kommuner i Västsverige, ett gemensamt projekt om skyddsvärda träd. Syftet var att sprida kunskap om trädens värde och behov av skydd och skötsel. En av åtgärderna var att utse ett eller flera träd som skulle fungera som symbol för Dalslands övriga gamla och grova träd – ett symbolträd.

Känn igen skyddsvärda träd
Träd som är särskilt skyddsvärda är antingen grövre än tre meter runt om, äldre än 140-200 år eller har ett stort hål i stammen. De flesta träden är ekar, almar, lindar eller askar. Många finns i hagmarker, vid gårdar, i parker, alléer och kyrkogårdar.

Vad är ett naturminne?
Bengtsfors kommun har skyddat linden vid Enebackens förskola som naturminne. Det innebär att den inte får fällas eller skadas. Även marken runt trädet där rötterna växer är skyddad.

En gammal och grov lind (som detta aktuella träd) används av många djur. Fåglar bosätter sig i den murkna stammens håligheter. Fjärilslarver kalasar på bladen och skalbaggslarver knaprar av veden. De nektarrika blommorna lockar till sig bin och humlor. Vi vet inte hur gammalt trädet är, men någon nämner att det blommar två gånger varje sommar, vilket är ganska unikt!

Satsningen är ett samarbete mellan LONA – den lokala naturvårdssatsningen, Bengtsfors kommun och Dalslandskommunernas kommunalförbund.

Lindens krona blommar två gånger per år sägs det!

Lindens krona blommar två gånger per år sägs det!

Hur många barn behövs för att nå runt linden?

Hur många barn behövs för att nå runt linden?

Trädet står alldeles utanför Enebackens förskola och Stenebys Röda skolan

Trädet står alldeles utanför Enebackens förskola och Stenebys Röda skolan