Årskurs 2 på Metallhantverk, Smide, Smyckeskonst har haft en bestickuppgift i 5 veckor som avslutades med en utställning i Magasinet. Uppgiftens syfte var i första hand att ge studenterna möjlighet att självständigt driva en arbetsprocess från idé till avslut. Den gemensamma utgångspunkten var Bestick, med undertonen att arbeta ifrågasättande med begreppet. Vad det kan vara? Hur man skulle kunna definiera det? etc. Perioden startade med en historisk tillbakablick där vi gemensamt tittade på hur vi använt redskap i och kring mat och vilka regler som gällt ätandet under olika perioder. Studenterna valde därefter egna perspektiv att ta sig an uppgiften.

 

STE_3158

DSC_0476STE_3159

STE_3153