Att Stå Inför / To Face
Paula Urbano och Elin Berge

Paula Urbano låter oss fysiskt uppleva den asylsökandes position. I Flyktens väntrum bygger hon upp olika rumsliga realiteter en asylsökande möter eller är hänvisad till. I filmen Flyktingen av den sorgliga skepnaden får vi möta en asylsökande med alla våra mänskliga tillkortakommanden, fördelar och en fråga som står obesvarad. Urbano visar också ett projekt baserat på hennes eget ursprung där hon ställer frågor om vår syn på nationalitet, gränser och identitet.

Elin Berge möter människor med nyfiken blick. Öppet utforskar hon olika grupper som är omgivna av fördomar och lyfter fram individer och berättelser. Hon får oss att se bakom den platta stereotypen och med hjälp av kameran återger hon människor deras suveränitet. Berge visar bilder ur projekten Slöjor och Drottninglandet.

I Elin Berges och Paula Urbanos respektive konstnärskap är nära till hands att associera till filosofen Emmanuel Lévinas idéer om det moraliska ansvaret vi alla bär i mötet med den Andre. Berge och Urbano uppmanar betraktaren att se och förstå. Det är upp till oss att möta blicken eller välja att vända bort.

Utställningen ingår i Göteborg International Biennal for Contemporary Arts programme GIBCA-extended.

http://gibca.se/

http://www.gibca.se/index.php/sv/gibca-extended/om-extended

Elin Berge. Phis brudklänning ur serien Drottninglandet.

Paula Urbano. Flyktens väntrum.