Programmet Textil – Kropp – Rum på HDK vid Steneby har glädjen att bjuda in till seminariet Att framföra kropp – ytterligare aspekter nr 3. Med tre spännande föredrag belyser vi tematiken runt kropp.

Med seminarieserien söker vi väcka frågor, skapa dialog och ge flera perspektiv i tematiken runt kropp. Flera infallsvinklar av hur man kan förstå ”att arbeta mot/ med den mänskliga kroppen”. Vad kan det innebära? Det narrativa, materialitet som antyder kroppen eller förutsätter en kropp. När kommuniceras kroppen/kommuniceras något om den, med den? Rörelse och kropp. Erfarenheter vi ”ser” och läser av, kunskap vi bygger upp och får med eller genom kroppen. Töja kropp som idé och redskap. Kroppen som redskap för att avläsa och förstå en rumslighet.

DAGENS FÖRELÄSARE

Anja Franck
Lektor i freds- och utvecklingsforskning
Hur påverkar icke-medborgarskap vår rörelsefrihet? Hur påverkar det vilka kroppar som anses välkomna, önskvärda och förtjänta av rättigheter? Eller vilka som kan interneras i läger eller deporteras? Hur påverkas vi alla av att en del kroppar betraktas som ”illegala”?

Anja Franck

Annika von Hausswolff
Adj. Professor in Photography
Ana Mendietas bildvärld är sprungen ur en tid väldigt olik vår egen, dock innehåller den ett konstnärligt sprängstoff som  nog aldrig kommer att klinga av. Jag kommer i mitt föredrag att diskutera och jämföra utvalda konstverk av Ana Mendieta med mina egna bilder samt andra konstnärskap från Norden. Titta på gemensamma nämnare vad gäller motiv och  förhållningssätt men även avgörande skillnader  i attityd och konsekvenser. Utifrån min position som bildkonstnär skall jag  föra en dialog mellan konstnärskap med hjälp av bilder genom tid och rum. Titeln BODY DOUBLE handlar om konstnärliga  strategier i gestaltandet av den egna kroppen. Kroppen som verktyg, ämne och symbol.

Annika von Hausswolff foto: Kalle Sanner

Veera Suvalo Grimberg 
Dansare och konstnärlig ledare Danskompaniet Spinn
Danskompaniet Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg berättar om kroppar som inspirerar, drömmar som blir sanna och om att hitta nya ingångar i scenkonstens labyrinter i Göteborg, Västra Götalandsregionen, Sverige, Norden och Europa. Veera är ständigt nyfiken på samarbeten med koreografer, textilkonstnärer, kompositörer som har något att säga med sin konst. Danskompaniet Spinn arbetar för att de kommande generationerna får uppleva en konstform där alla är lika värda. Spinn är ett internationellt danskompani med dansare med och utan funktionsvariationer.

Veera Suvalo Grimberg Foto: Ingmar Jernberg