Jessica Johannesson och Olle Norås avslutar sina perioder som Artists in Residence på Steneby med en gemensam utställning i Steneby konsthall.

Olle Norås har just varit på studieresa i den ryska urskogen, han fick följa med en grupp forskare, biologer och ekologer till Pechoro-Illych, ett för allmänheten stängt reservat. Hans arbete kretsar kring fysiska och mentala landskap och människans förhållande till markerna.

Nu visar han en serie målningar på papper, några tillkomna under vistelsen på Steneby AIR. I Olle Norås verk finns naturen tydligt närvarande men man kan också hitta referenser till populärkulturell estetik.

För några år sedan tog han sin kandidatexamen på Järn och Stål / offentlig gestaltning (nuvarande Metallgestaltning) på HDK vid Steneby. www.ollenoras.com

Jessica Johannesson är höstens andra Artist in Residence. Jessica har nyligen varit IASPIS-stipendiat i London under ett år. För Jessicas konstnärskap är processen viktig i byggandet av hennes skulpturer. Hon har utvecklat en teknik där hon bygger sina skulpturer med endast tråd. Hon ”Fyller tomrummet med stygn”. Det är sammanfogandet snarare än stygnet som är viktigt, men stygnet kan vara en bra byggsten. Hon är ständigt på jakt efter det perfekta materialet, den fulländade tråden.

I hennes konst bygger tråden historier, många gånger outtalade, och verken kretsar ofta kring skörhet, existens, sårbarhet och kropp. Hon undersöker allmänmänskliga tillstånd och försöker ge dem form och struktur. Mycket i hennes arbeten handlar om kontroll, och avsaknaden av kontroll.

Här visar Jessica även skulpturer som är bemålade eller färgindränkta, där stygnen, tråden göms i ett skyddande eller kvävande lager färg.

Jessica har en masterexamen i Textilkonst från HDK i Göteborg. www.jessicajohannesson.se

Steneby Air möjliggörs genom stöd från Mötesplats Steneby och HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.