Olof Marsja och Rick Smith visar i årets sista utställning i Steneby konsthall upp verk och försök som har kommit till under deras AIR-vistelser.

Trä som ben som skor som ansikten
Med Trä som ben som skor som ansikten arbetar Olof Marsja med material som är på väg att anta former som vi kanske känner till, som nästan är bekanta. Trä kan skäras i små bitar, svarvas till armar och ben, krympa, bli monumental. Gestalter som ännu inte har några namn tar plats. De är träiga, vill inte vara färdiga och avslutade men nödgas bära ansikten likt masker. Frågan om hur vi kan förstå dem förgrenar sig när de antar större proportioner, nästan mänskliga.

Träd är också skog är hus är världen. Satta till världen letar de efter uttryck och mening bortom det som vanligen är förkroppsligat. Att anta en form eller vägran att göra det, att försöka sudda ut och stöpa om den form man blivit given gör framtiden oviss. Det blir till en fråga om överlevnad. I försök att utveckla vingar och uppfinna verkligheter som hör drömmar till så fogas trä ihop med stål och silke och plast och skumgummi. Material som inget träd i världen kan bryta ner och material som inte ens håller samman för vinden. I mardrömmar får de blod på sina händer. Det rinner kring deras fötter. Sedan blir de åter jord blir träd blir ben blir skor blir ansikten.

Olof Marsja (f. 1986), Gällivare, har en kandidatexamen från Ädellab på Konstfack, Stockholm. Han är en av årets AIR-stipendiater på Steneby. På Stenebyskolan har han också studerade en förberedande utbildning (2009 – 2011). Han har tidigare studerat samisk slöjd och konsthantverk på Samernas utbildningscentrum, Jokkmokk (2007 – 2009).

Text: Marit Marjavaara

Rick Smith har utmärkt sig i sitt utforskande av plastisk metallbearbetning, struktur och ytbehandling, vällning och ytutbredning av metaller i både skulptur och funktionell design. Smith har kombinerat sin Air-vistelse med undervisning på HDK vid Steneby. På utställningen visar han en del av det han arbetade med och skissade på.

Rick Smith är till vardags professor i smide vid School of Art and Design, Carbondaleuniversitetet. Han har också undervisat på skolor och institutioner runt om i USA, Europa och Asien.