Ni är alla välkommna till Etik, omvärld, miljö-föreläsning med Amandah Andersson, modedesigner och Anna Strannegård, miljövetare i Samlingssalen fredag 13/2 kl 9-12.

Program
Under förmiddagen kommer vi att försöka få åhörarna att själva reflektera över sin omvärld. Vad har vi för privilegier som gör att vi också har ett visst ansvar? Vi vill även uppmärksamma dem om världens komplexitet och hur allt hör ihop. Vi vill betona utmaningen i att förändra människors beteenden och ge inspiration till hur man själv kan vara en del i förändringen mot en hållbar framtid.

9-9.30
Introduktion av dagen, påbörja med en övning för att lära känna gruppen.

9.30-10.00
Anna föreläser och kommer in på samhället idag, hur vi lever, hur vi levde förut, kommer in på konsumtion som beteende. Vi reflekterar över att världen snurrar allt snabbare och presenterar globala mål inom hållbarhet.

10-10.40
Amandah påbörjar passet med en övning. Sedan berättar hon om egna erfarenheter. Hur man kan jobba med produktion, eller påverka som konsument, kring hållbar design.

11-11.20
Värderingsövning

11.20-12
Vi avslutar med att reflektera över övningen. I slutskedet kommer vi ytterligare peppa till att man faktiskt kan göra skillnad. Eventuellt göra en sista övning där studenterna själva kan komma med idéer kring hållbar design.

allt-har-med-allt-att-gora