En grupp odlande människor med textilintresse har fått fröer av Persicaria tinctorium (japansk indigo).

Att så, dra upp, skörda och färga med.

Vad hände? Grodde fröerna, klarade sig plantorna genom sommaren och lyckades de med att lämna över färgen till textilier?

VÄXTERNAS HEMLIGHET