3,5m2 visar en samling nya arbeten, både färdiga och i process, av masterstudenterna på programmet Tillämpad Konst och Formgivning, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. 3,5m2 representerar det utrymme som givits åt varje student när rummet delats lika. Programmet har tre inriktningar – Metallgestaltning, Möbeldesign inriktning trä och Textil-Kropp-Rum.

3,5m2 is a collection of recent works from the Master students in Applied Arts and Design, Academy of Design and Crafts at the University of Gothenburg, both finished and in progress. 3,5m2 represents the amount of space each student received when the room was divided equally. The Programme has three departmental orientations – Metal Art, Wood Oriented Furniture Design and Textile–Body–Space.